Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
(QUERY/Gorsel Haberler): Fatal error encountered during command execution.
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
Bilgi bankası / Nasıl ihracatçı olunur

 
NASIL İHRACATÇI OLUNUR?

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi,
İhracatçılar Birliği'ne üye olan, 
Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkârlar odalarına kayıtlı olan, her Türk vatandaşı ve firması yasal olarak 
ihracat yapabilir.

İhracatçı Birliği'ne üye olmak isteyen tacirler aşağıdaki belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne veya İrtibat Büroları'na başvurabilirler.

1. Tek Vergi Numarasına ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı.
2. İmza sirküleri (Fotokopisi)
3. Taahhütname
4. a) Gerçek ve tüzel kişi tacirler için: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi 
(Fotokopisi)
b) Esnaf ve Sanatkârlar için: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi"
c) Ortak girişim ve konsorsiyumlar için: Durumlarını bildirir Ortaklık Sözleşmesi

Ayrıntılı Bilgi İçin: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri – www.oaib.gov.tr Tel:(312) 4472740

İHRACAT PROSEDÜRLERİ

İhracatçıİhracatçı Birlikleri

Onay, izin, kayıt için (İhracat Şekline Göre Değişmektedir.)DTM, İlgili Meslek KuruluşlarıGümrük Beyannamesi ve Gerekli Diğer Belgeler

▼ 

Gümrük İdaresiFiili İhracatDövizin Yurda Getirilmesi

(Ödeme Şekline Göre Değişmektedir.)Banka


(QUERY/Popup haber): Connection must be valid and open.