Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
İşletme rehni ile ilgili benzer konular 

TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Gerçek yada Hükmi Şahsın Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli olması.
  2. Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin tüzel kişiliğe haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri , kredi müesseseleri ve kooperatifler ile ticari işletmenin sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır.
  3. Ticari işletme rehni aşağıdaki hususları kapsar;

4.Rehin Sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki noterce tanzim edilmelidir.

5.Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün zarfında tescil edilmelidir, tescil talebini gerçek kişi veya vekili , tüzel kişi ise ilgilileri talep eder. (A.Ş.’lerde Yönetim kurulu, Limited Şirketlerde şirket müdürü)

6.Tescilde alacaklının ticaret ünvanı, adresi, alacağın TL olarak miktarı, faizli ise faiz.

7.Tescili müteakip Tapu Siciline, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne, markalar, lisanslar,haklar için ihtira beratları gibi sınai haklar, madenler için ilgili sicillere kayıt ettirilip rehnedilen Ticari işletmenin şubeler, var ise, şubelerin bulunduğu yer Ticaret Sicillerine de bildirilir.

8.Aynı ticari işletme üzerine birden fazla rehin tesis edilebilir.

9.Ticari işletme sahibi ticari işletmesi veya rehne tabi unsurları devretmek, başka bir yere nakletmek veya başkaları ile değiştirmek için alacaklının muvafakıtını almak zorundadır. 


 在丰胸的问题上可能很多女性还一味的盲目选择丰胸产品,其实任何事情都是有迹可循的粉嫩公主丰胸,有些妙招或者是技巧利用一下的话就可以更快的完成丰胸方法。丰胸也是不例外的,找到正确的方法,丰胸事半功倍丰胸食物