Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası

Cuinet, La Turquie d'Asie adlı yapıtında 1860 yılında, Vezirköprü'nün köyleriyle birlikte toplam nüfusunun 24.120,Kasaba merkezinin nüfusunun ise 8.600 olduğundan bahsetmektedir.1881/82-1893 Osmanlı nüfus sayımlarında 32.494 olan toplam nüfusun,1903 Sivas Vilayet salnamesinde toplam 41.672'ye yükseldiği, böylelikle Vezirköprü'nün nüfusunun 1/4 oranın da artış gösterdiği kaydedilmektedir.Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda Samsun vilayetine bağlı bir kaza merkezi olan Vezirköprü'nün 1927 sayımında nüfusu 5.440 'a düşmüş bulunuyordu. Bu sayı 1975 yılında 11.705'e ( köyleriyle birlikte toplam 67.468)'e yükselmiştir.
İlçe'nin nüfusu 1980 nüfus sayımında 13.482, köyleriyle birlikte toplam 88.921 iken 1990 nüfus sayımına göre ise toplam 102.503 tür. Bu nüfusun 20.633'ü İlçe merkezinde, 81.870' i kırsal alanda,köylerde oturmaktadır.

   30 Kasım 1997 günü yapılan nüfus sayımının kesin olmayan sonuçlarına göre Vezirköprü'nün toplam nüfusu 101.784 dür. İlçe merkezi 22.182 , Göl belediyesi 2.820, Narlısaray belediyesi 2.561, Köylerin nüfus toplamı ise 74.221 dir.
Nüfusun artış gösterdiği yörede,nüfusu 500' den az olan köyler sayısal olarak birinci sırada yer almaktadır. Nüfus artışları doğum fazlalığından ileri gelmektedir. Şehir nüfusu artışı oransal olarak en fazla 1980 -1990 yılları arasında görülmüştür.( % 20).Bu durum bu yıllar arasında tüm Türkiyede olduğu gibi, yörede kırsaldan kente göçün ve kentleşmenin hızlanmasına bağlıdır.Toplam nüfusunun en yoğun olduğu alanlar 250 -350 m yükselti basamağında yer alan alanlardır. Yani insanlar verimli, eğimin az olduğu sahalarda yoğunlaşmışlardır.Kırsal kesimde yerleşmeler toplu olup ,meskenlerin büyük çoğunluğu ekonomik uğraş gereği iki katlıdır.


2000 GENEL NÜFUS SAYIM BİLGİLERİ:
ERKEK NÜFUS TOPLAMI: 52 325
KADIN NÜFUS TOPLAMI: 53 832
ŞEHİR NÜFUS TOPLAMI: 23 137
KÖY NÜFUS TOPLAMI: 83 020
GENEL TOPLAM: 106 157在丰胸的问题上可能很多女性还一味的盲目选择丰胸产品,其实任何事情都是有迹可循的粉嫩公主丰胸,有些妙招或者是技巧利用一下的话就可以更快的完成丰胸方法。丰胸也是不例外的,找到正确的方法,丰胸事半功倍丰胸食物