Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası

Ücretlendirme
 • Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 400 Kelime 140,00-TL
 • Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:1.476,10-TL (Tek Yetkili)
 • Oda kayıt toplamı:1.116,00-TL
Islem Süresi 120 Dakika

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 1. Tescil talebini içerir dilekçe
 2. Derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış 2 nüsha noter onaylı karar sureti (kararda işletmenin unvanı, açık adresi,  uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla  temsilcileri, temsil şekli, işletme konusu gösterilmelidir)
 3. Derneklerde Valilik Dernekler Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı,
 4. Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesinin geçerli şeklinin noterce tasdikli örneği,Vakıflarda ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği
 5. İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı
 6. İşletme temsilcilerinin nüfus sureti, imza beyannameleri
 7. Taahhütname,
 8. Oda Kayıt Beyannamesi(İşletme temsilcisi tarafından imzalanmalı, temsilcinin resmi bulunmalıdır.)
 9. Kuruluş iştigal beyannamesi

Tüzüğün 72 ve 76.maddelerine göre sermaye tescil edilemez.Şahıslardaki gibi oda kayıt beyannamesinde gösterilmeli.在丰胸的问题上可能很多女性还一味的盲目选择丰胸产品,其实任何事情都是有迹可循的粉嫩公主丰胸,有些妙招或者是技巧利用一下的话就可以更快的完成丰胸方法。丰胸也是不例外的,找到正确的方法,丰胸事半功倍丰胸食物