Çatı Kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 1979 yılında bölgenin saygın bir kamu kurumu niteliğinde sivil toplum kuruluşu olan Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nın, özel sektörün örgütlü kuruluşları arasında lider konumuna yükselmesi ve liderliğini güçlendirmesi için; Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası, ticari yaşamın daima çabukluk, güven ve istikrar gerektirdiği inancında olmuştur.

Her zaman öncü ve örnek olma bilinci ve sorumluluğuyla 30 yıldan fazla bir süredir üyelerine, toplumumuza ve iş dünyasına ışık tutmaya önem vermiş, verdiği hizmetlerde eşit muamelenin, nezaketin, doğruluğun, süratin, etkinliğin ve istikrarın eksiksiz sağlanmasına özen göstermiştir. 

Kalitenin evriminin sosyolojik, ekonomik ve politik gelişmelerle içiçe oluşmuş bir olgu olduğunun bilincinde olan Odamız, Meclis’iyle, Yönetim Kurulu’yla ve idari kadrosuyla, hizmette kalitenin statik değil, dinamik olduğuna inanmaktadır. 

Kurumsal Saygınlık ve Görev Bilinci
Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırarak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesinin sağlanması, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması için mesleki disiplinin, ahlakın ve dayanışmanın korunması ilkelerinin Kalite Yönetim Sistemi ile bütünleştirilmesi.

Çağdaş ve Etkin Hizmet

Bilgi üreten, işleyen ve hizmet kitlesine hızlı ve düzenli olarak ulaştırılmasına aracı olan etkin bir hizmet kurumu misyonunun sürdürülmesi için günün ekonomik, sosyal, ticari ve teknolojik koşullarına uygun ekipmanı bulundurmak ve yüksek kalitenin temini için gerekli olan kalifiye eleman istihdam etmek üzere eğitime ve fiziki altyapıya yatırımların sürdürülmesi.

Çoğulcu ve Katılımcı Yönetim Anlayışı

Hizmet kitlemizin memnuniyeti yanında, çalışanlarımızın tatminini de dikkate alarak hizmet kalitemizin artırılması için gerekli önlemlerin alınması ve bu yönde motivasyonun artırılması, kolektif çalışma ve ortak akıl kullanımının geliştirilmesi amacıyla takım çalışması ve ekip ruhunun teşvik edilmesi.

Ülkeye Hizmet ve Toplumsal Gelişime Katkı

Deneyimini ve birikimini, ulusal ve uluslararası platformlar nezdindeki saygınlığını, öncü ve örnek meslek kuruluşu kimliğinin yüklediği sorumluluk ile, ülkemiz için çağdaş ve üretken hizmetler geliştirilmesi amacıyla tüm kesimlerin yararlanacağı projelerin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi.

“Daima daha mükemmele” ilkemiz çerçevesinde kaliteli hizmeti içtenlikle taahhüt ederiz.