Kültür,bir milletin temel hayat kaynaklarından biridir.Milletlerin gerçekten hür ve bağımsız olmasının delili, kültürel kimliğini muhafaza etmesine bağlıdar.Diğer bir ifadeyle kültür, kökü eskiye dayanan, geleceğe açık olan ata mirası değer yargıları olup; Milletlerin bir arada oluşlarının veya beraber yaşama duygularının neticesi  olarak  ortaya çıkmış, bu değerlerle kendilerini ifade etmiş, kimlik bulmuştur.Onun içindir ki " Kültürüne sahip çıkabilen, yaşayan yaşatan ve geleceğe taşıyan milletler var olan; bu değerlerine sahip çıkmayanlar da yaşamayan milletler  olarak tarihteki yerlerini almışlardır." Doğal güzellikleri, anıtsal nitelikleri, yerleşim yerleri, mimari eserleri,  el  sanatları
vb.gibi  KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI; doğumdan ölüme, giyimden kuşama,  yemeden  içmeye  vb.FOLKLORİK DEĞERLER,  kültürün birer öğesidir.
    
       Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kalan Vezirköprü çok  eski bir medeniyete sahiptir. İlçe  Osmanlı  İmparatorluğu'na veziriazamlar yetiştirdiğinden ilk göze çarpan çevresindeki tarihi eserlerin çokluğu ve  halk  tarafından da benimsenip, korunduğudur.Aşağıda geniş açıklamalarını  bulacağınız tarihi  eserlerin  yanısıra  Oymaağaç'taki  tarihi şehir, Başfakı ve İnkaya köyündeki mağaralar, Taşlıyük köyündeki höyük, Esenköydeki sütunlu mağara,  Güder  ve ve  Boğazkoru'daki Ören, Tepeören'deki yerleşmeler hala gün ışığına çıkarılmamış kıymetli tarihi eserlerin bulunduğu gizemli yerlerdir.
       Halk eğlenceyi ve gezmeyi çok sever.Vezirköprü çevresindeki doğal ortam bu özelliğe fazlasıyla cevap  vermektedir.İlçe'deki zengin bitki örtüsü, orman içi dinlenme ve piknik yerlerinin düzenlenmesine  neden  olmuştur. İlçeye yaklaşık 52 km.uzaklıktaki Kunduz   ormanları  ile Güneybatısındaki  Bağaralığı, doğusundaki  kaylar bağları, Altınkaya baraj gölü kenarları ve İlçe içerisindeki Çamlık en fazla rağbet gören yerlerdir.
İlçe'nin Kargucak, Çamlıkonak ve Özyörük köylerine ait yöresel halk oyunları bulunmaktadır.Ancak düzenli olarak derlenmemiştir.Yine İlçe'de, diğer yerleşim yerlerinde bilinmeyen İlçe'ye özgü katık, yarma ve dere otundan yapılan katık böreği bulunmaktadır.Katıkla yapılan yiyecek çeşitleri ve  İlçe'ye  has  deyim  ve  sözcükler  hususunda  araştırmacı Hayrettin İVGİN'in derlemeleri bulunmaktadır.bu yüzden bu bölümde; Vezirköprü'nün  taşınmaz  kültür varlıklarının tanıtımlarının yanısıra evlenme, halk mutfağı,halk hekimliği, halk  veterinerliği, sünnet düğünü adetleri, ninniler, yemekler, kışlık hazırlıklar ve yiyecekler, doğum tekerlemeleri, ölüm, mani, gelin ağlatma, bilmece,ata söz-leri, efsaneler, masal, seyirlik oyunlar, inançlar, halk takvimi  ve meteorolojisi, halk mimarisi, el sanatları, halk oyunları, giyim-kuşam konularında özlü bilgiler sunulacaktır.
      " Dün, yarın için önemlidir. Dünden ders almak, yarına emin adımlarla ilerlemektir.”
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI
       Tarihi ve Kültürel zenginliğimizi oluşturan; korunması gerekli doğal güzellik, gariplikleri ile doğal ve  jeolojik olayların oluşturduğu ilginç görünümler ve asırlık ağaç topluluklarının bulunduğu alanlar "DOĞAL SİT " ;
       Bir araya gelişleri ile teker teker taşıdıkları değerlerin toplamından daha fazla değişik değer  oluşturan  doğal ve insan ürünü  çevre elemanlarının ( bitki örtüsü, sokak dokusu, duvar, çeşme vb.) homojen oluşları, estetik ve tarihi açıdan taşıdıkları değer nedeniyle bütünlük gösteren alanlar "KENTSEL SİT ";
         Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu  yer  yada  su  altında  bilinen veya meydana çıkarılan alanlan " ARKEOLOJİK  SİT ";
    

Kerpiç, ağaç ve taştan yapıların aynı alanda inşa edilip, yıkılmasıyla oluşan yapay yükseltiler " HÖYÜK ";

Mezar - Tepe anlamındaki yerler " TÜMÜLÜS ";
         Cami, türbe, medrese, han, hamam, köprü vb. binalar DİNİ VE KÜLTÜREL  yapılar; ev,  konak, saray  vb. yapılar SİVİL MİMARLIK örnekleri olarak  " Taşınmaz Kültür Varlıklar"ını  ifade etmektedirler.
         İlçemizdeki bu değerler tarihi açıdan olduğu kadar Turizm açısından da büyük önem arz etmekteder.
TAŞINMAZ    KÜLTÜR    VARLIKLARI - Höyükler ve Düz Yerleşmeler
DOĞAN TEPE : Vezirköprü'nün kuzeybatısında yer alan Doğan tepe Aşağı Narlı köyündedir. İlk Tunç  çağı ve orta tunç çağı tespit edilmiştir.

KURUDERE : Habibfakı köyündedir. İlk Tunç çağı çanak, çömlek parçalarına rastlanmıştır.

YAĞINÖZÜ - ÇAKMAK : Yağınözü köyündedir. İlk Tunç çağı çanak, çömlek parçalarına rastlanmıştır.

ÇÖRLEN TEPE : Oymaağaç köyündedir. İlk Tunç çağı çanak, çömlek parçalarına rastlanmıştır.

HÖYÜK TEPE - OYMAAĞAÇ TEPE : Oymaağaç köyündedir.İlk Tunç Çağı ve orta Tunç Çağı, Demir  Çağı yerleşmeleri tespit edilmiştir.

KELTEPE : Doyran köyündedir.İlk Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı,Demir Çağı yerleşmeleri tespit edilmiştir.
 
TÜMÜLÜSLER
YAĞBASAN TÜMÜLÜSLERİ : İlçenin kuzeybatısında yer  alamaktadır. Yağıbasan  köyünün  Çaltıcak  mahallesi'nde 3 tümülüs mevcuttur.

ÇELTEK TÜMÜLÜSLERİ : Çeltek Köyü'nün güneybatısında 2 adet tümülüs mevcuttur.

AŞAĞI NARLI TÜMÜLÜSÜ : Aşağı Narlı köyünde olup, Doğantepenin güneydoğusundadır.

AVDAN KÖYÜ TÜMÜLÜSÜ : Avdan köyünün güney güneybatısında olmak üzere 2  adet  tümülüs mevcuttur.

ÇAL KÖYÜ TÜMÜLÜSÜ : Vezirköprü'nün güneybatısında Çal köyündedir.

YUKARI ÇAL KÖYÜ TÜMÜLÜSÜ : Vezirköprü'nün doğusunda yukarı Çal köyündedir.

KÜLETEK TÜMÜLÜSÜ : İlçe'nin Kületek köyündedir.

MALTEPE TÜMÜLÜSÜ : Köprübaşı'nın kuzeydoğusunda yer alan Boğazkoru köyündedir.
ROMA   ve   GEÇ  ANTİK  ÇAĞI  YERLEŞMELERİ
ÇÖĞE KÖYÜ YERLEŞMESİ : Vezirköprü'nün kuzeybatısında yer alan Çöğe köyünün okulu önündedir.

ADA TEPE YERLEŞMESİ : Ada tepe köyündedir.

KIZILCAÖREN  YERLEŞMESİ : Vezirköprü'nün güneydoğusunda yer alan Kızılcaören köyündedir.

ÖRENYERİ YERLEŞMESİ : Vezirköprü'nün kuzeydoğosunda yer alan Güder ve Boğazkoru köyleri hudutlarında yer almaktadır.

TEPEÖREN YERLEŞMESİ : Köprübaşı'nın kuzeybatısında yer alan Tepeören köyündedir.

TÜRKMEN KÖYÜ  : Bulut alanı mevkii, antik çağ mezarlık alanı.
DİNİ  VE KÜLTÜREL YAPILAR -CAMİLER
    KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİ:
    
TACEDDİN PAŞA ( KURŞUNLU CAMİİ)
           Çanaklı Mahallesindedir.1494 yılında yapılmıştır.1943 depremde tümüyle yıkılmıştır.5 kubbeli son cemaat yeriyle 2 kubbeli ana mekandan oluşan özgün yapı sonradan düz çatı ile örtülmüştür.Ana mekanın yanındaki kubbeli zaviyeler özgündür.Ana mekanla zaviyeler arasındaki  kemerli  açıklık-lar kapatılmıştır.Camii kullanılamaz durumda olduğu için 1989 yılında restorasyon calışmalarına başlanmış ve aslına bir şekilde restore edilerek 10.04. 1998  tarihinde açılışı yapılarak ibadete açılmıştır.

     
KALE VEYA TAŞKALE CAMİİ
           Mehmet Paşa Mahallesindedir. 1659  yılında  Köprülü  Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe Sultan tarafından yaptırılmıştır.Yörede vukuu bulan depremlerden fazlaca zarar görmediği için  orjinalliğini koruyabilmiştir.Üç kubbeli planlı ana mekan, oldukca yüksek bir kasnağa  oturan  kubbeyle örtülüdür.Kubbe kasnağındaki üç vitraylı pençere sonradan yapılmıştır. Kadınlar mahfili ana mekanın
kuzeyindedir. 7 köşeli  mihrap  nişi  mukarnaslıdır. Yağlı  boyalı  mihrabın  döşemesi  altıgen ve yıldızlarla bezenmiştir. Kıvrık dal, baklava,çiçek bezemeli abanoz ağacından minber Geç Dönem özelliğindedir.Kubbedeki kalem işleri orjinal değildir. Tek şerefeli silindir gövdeli minare depremde yıkılmış olduğundan yeniden orjinaline benzer  bir  şekilde yapılmıştır.
ABDÜLGANİ  ( NAMAZGAH ) CAMİİ
           Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Taşkale mahallesi Gençlik caddesi üzerinde bulunmaktadır. 1906 depreminde tamamen yıkılmış, sadece mihrab ve  minberi  kalmıştır. Yıkılan caminin arsası üzerine mahalle sakinleri tarafından 1915 yılında ahşap bir camii yaptırılmıştır. Camiinin  kıblesindeki geniş arsa üzerine, Vezirköprü Belediyesi'nin de gayretleriyle 1997 yılı içerisinde yaklaşık 1200 metre kare kullanım alanına sahip Köprülü Mehmet Paşa Camii yapılmıştır.

YÖRGÜÇ PAŞA CAMİİ  ( ORTA CAMİİ )
           Orta Camii Mahallesindedir.Yörgüç Paşa'nın 1431 tarihli  vakfiyesinden bu caminin masraflarını karşılayacak bir takım gelirler tayin  ettiği  anlaşılmaktadır. Depremden   yıkıldığı içindir ki şu anda yerinde l944 yılında yaptırılmış  olan ahşap çatılı, taş duvarlı  "Orta Camii" diye anılan camii  mevcuttur.
    
FAZIL AHMET PAŞA MEDRESESİ  ( TAŞ MEDRESE )

           Fazıl  Ahmet  Paşa  Mahallesindedir.1662 yılında Fazıl Ahmet Paşa  tarafından  yaptırılmıştır. Çatısı kurşunla kaplı iken 1877-78 Osmanlı Rus savaşları sırasında kur-  şunları alınıp çatısı kiremitle örtülmüştür.1943 depreminde çatlamalar olmuşsa da  restore edilerek orjinalliği  muhafaza  edilmiştir.
          1974 yılında  kiremitle  kaplı  olan çatısı  sökülerek  bakır  kaplama yapılmıştır. Yapının iç ve dışında pempe Karacaviran taşı  kullanılmıştır. Dıştan  uyumlu görünümünü dersane - mescid bölümü  bozar. Dilimli  bakır kaplı kubbelerin aralarında tuğladan kare biçimli bacalar bulunmaktadır. Basık kemerli kapıdan, medrese  odalarının  bulunduğu revaklı dikdörtgen avluya  girilir.Kubbeli Medrese odalarında ocak ve kitap rafları vardır.Kare planlı Dersane-Mescid  kubbeyle örtülüdür.Kubbe  kasnağında ki vitraylı pencereler sonradan yapılmıştır.
           1964 yılına kadar çeşitli amaçlarla kullanılan Taş Medrese, bu tarihten  sonra Kültür Bakanlığına bağlı Halk Kütüphanesi Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Kütüphanede 12 oda ve 20 bin kitap bulunmaktadır. Ayrıca bir yılda kütüphaneyi 70 bin okuyucu ziyaret etmettedir.Aynı anda 350 okuyucuya hizmet verebilen kütüphane2002 yılında iç avludaki sütun araları ahşapla birleştirilerek restore edilmiştir.
MEDRESELER
ABDÜLKERİM  AĞA  MEDRESESİ
           17. Yüzyılda Abdülkerim Ağa tarafından yaptırılan medrese depremde yıkılmıştır.Abdülkeril Ağa Medresesi, öğrencilerin öğrenim gördüğü ve kaldığı 20 odadan ibarettir.

SÜLEYMAN AĞA MEDRESESİ
           1730 Yılında Bostancıbaşı   Köprülü  El-Hac  Süleyman  Ağa  tarafından Taceddin Paşa Camisi'nin avlusuna yapılan medrese 1943 depreminde tamamen  yıkılmıştır. Medrese'de  24  oda bu lunmaktadır.Bu odaların bir kısmında öğrenciler ders yaparken bir kısmında da kalmışlardır. Öğrenim  yapılan  sınıf-
larda öğrenciler beşer kişilik sıralarda otururlardı.Medreseler yatılı öğretim yapıyorlardı. Sınıf mevcutları yıllara  göre artış gösterdiğinden öğrenim, müderrislerin nezaretinde camilerde devam ederdi.Zaten Medreselerin yakınnın da camii mutlaka bulunurdu.

RAHMANİYE MEDRESESİ
           1805 Yılında Es Seyyid  Osman Efendi, Uzun sokak' ta yaptırmış ancak daha sonra depremden yıkılmıştır. 6 odası bulunmaktadır.

TAŞHAN
           Ortacami Mahallesi 100.Yıl caddesi üzerindedir.Eserin Geç Osmanlı döneminde yapıldığı  bilinmektedir. İki katlı olarak inşa edilen Taşhan'da dolgu olarak taş malzeme kullanılmıştır.Üç kapısı mevcuttur.Kapılardan biri kullanılmamaktadır.Üzeri ahşap ve kiremitle örtülmüştür.Alt ve üst kattaki odaları depo olarak  kullanılmaktadır.Ayrıca kare şeklindeki avluda ve boşluklarda ,Haftanın belirli günlerinde canlı hayvan pazarı  kurularak  ticaret yapılmaktadır.

MUSTAFA  EFENDİ  HANI
           1797 tarihinde Müftü Es Seyyid Mustafa Efendi tarafından Gani-Zade mahallesinde yaptırılmıştır.Ancak daha sonraki dönemlerde yıkılmıştır.
HAMAMLAR
ÇİFTE HAMAM
           Ganioğlu Mahallesi'nde Hacıköy caddesi üzerindedir. 1660 yılında Köprülü Mehmet  Paşa'nın eşi Ayşe Hanım tarafından vakfedildiği bilinmektedir. Bedestenin ( Arastanın ) güney duvarına bitişiktir  kare mekana ayrılmıştır.Sıcaklık ise ortada kubbeyle örtülü kare mekan ile haç planlı dört eyvandan  oluşmaktadır.Kare mekan'ın ortasında sekizgen göbek taşı, eyvanların arasındaki  halvet  odacıklarda  ikişer
kurna vardır.Hamamların ikiside birbirine benzemektedir.Günümüzde bir tarafı erkek,bir tarafı kadın hamamı olarak hamamı olarak kullanılmaktadar.İkisinin de girişleri ayrı, birbirine ters orantılıdır.

ŞİFA  HAMAMI
           Mehmet Paşa Mahallesindedir.Mehmet Paşa tarafından ailesi için  özel  olarak yaptırıldığı rivayet edilmektedir.Ahşap dikdörtgen soyunmalık sonradan eklenmiştir. Şadırvanlı, kubbeli soğukluğun kuzeyinde, tuvalet ve usturalık yan yanadır. İki halvetli kare planlı sıcaklığın duvarları dikdörtgen nişlidir. Sıcaklığın  doğusunda beşik tonozlu küçük bir mekan, batısında başka bir halvet odacığı vardır.Halen çalışır durumdadır.

KALE HAMAMI
           Mehmet Paşa Mahallesinde olup, Kale Camiine bitişiktir.1659 Yılında Köprülü Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe hanım tarafından yaptırılmıştır.Moloz taş kullanılarak yapılmıştır. Soyonmalık bölümündeki kubbe dikkati celbetmektedir. Kesmetaş ve tuğladan örülmüş kasnağın üstündeki kubbe, ters  dizilmiş  ve harçla dondurul-muş kiremitlerle örtülüdür. Sivri kemerli kapıdan ortasında sekizgen şadırvanı  bulunan  soyunmalığa  girilir. Soyunmalığı çeviren setlerin önünde ayakkabıların konulduğu nişler vardır.Soyunmalığın girişi beşik tonozlu, diğer bölüm ise kubbe ile örtülüdür.Sıcaklık, ortada kubbeli kare mekan ile  haç  planlı  eyvanlardan  oluşur. Eyvanlar  arasındaki halvet odacıkları kubbelidir.Günümüzde halen genellikle sağlıklı bir şekilde kadın hamamı olarak kullanılmaktadır.

YUSUF AĞA HAMAMI
           1602 İsyanlarından sonra yıkılıp yanan  Vezirköprü'nün  yeniden  imarı esnasında Vezirköprü ayanından Yusuf Ağa tarafından yaptırılmıştır.Daha sonraki dönemlerde ise hamam yıkılmış  ve  restore edilememiştır.

TACEDDİN PAŞA HAMAMI
           1491-1495 'te Taceddin Paşa tarafından yaptırılmış, ancak daha  sonraki  yıllarda ykılmış ve restore edilememiştir.

KURŞUNLU  TACEDDİN  PAŞA  ÇEŞMESİ
           Çanaklı Mahallesi  Taceddin  sokağında  bulunmaktadır.Kurşunlu cami'nin  avlu duvarına bitişiktir.Geç Osmanlı döneminde yapıldığı bilinmektedir.

NAMAZGAH  ÇEŞMESİ
           Taşkale Mahallesi, Havza Caddesi üzerinde, Namazgah camisi'nin bitişiğindedir. Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.Halen kullanılır vaziyettedir.

GANİOĞLU  ÇEŞMESİ
           Mahmet Paşa Mahallesi, Hacıköy Caddesi üzerindedir. Geç Osmanlı  döneminde yapıldığı bilinmektedir. Günümüzde kullanılmamaktadır.

SULTAN  PINARI  ÇEŞMESİ
           Amasya Valisi Şehzade Sultan Ahmet  tarafından sarayın  yakınına  yaptırılmıştır.Gayet süslü olup bulunduğu mahalleye Sultan pınarı adı verilmiştir.
    
BEDESTEN VE ARASTA
           İlçe Merkezindedir.Köprülü Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe Hanım'ın  babası  Yusuf Ağa'nın 1660 yılında yaptırdığı bilinmektedir.İç ve dış bedesten olmak üzere iki bölümden   oluşmaktadır. Dört  giriş kapısı ve içerisinde 110 dükkanı bulunmaktadır.İç bedesten geçmişte kervansaray olarak kullanılmıştır.Bedesten Ayşe Hanım tarafından vakfedilmiştir.Arasta bölümü Bedestenin çevresinde gelişmiştir.Dört yandan basık kemerli  kapılarla girilen bedesten kare planlı dört kubbeyle
örtülü muazzam bir yapıdır. Kubbeler duvarlara bitişik tuğla  kemerlere oturtulmuştur.Kemer pandantif ve kubbeler düzgün tuğla örgüsüyle güzel bir görünüm arzetmektedir.Ana kubbeyi taşıyan tuğla kemerin ortada dayandığı bölümde içeri girinti yapan kare mekan küçük kubbeyle örtülüdür.Dışarıdan ana kubbeler arasında görülen bu bölüm dua kubbesidir.yuvarlak kubbeli kapılarla girilen arastanın kuzeyinde tonozlu dükkanlar yer alır.Bedestene bakan yüzdeki dükkanlar yer kazanmak amacıyla üçgen  biçiminde yapılmıştır. İç Bedesten olarak adlandırılan Kervansarayın ülkemizde tek sütun üzerine 4 kubbeli tek kervansaray olduğu iddia edilmektedir. Sütun içerisinde gizli bir oda bulunmaktadır.
    
KURT KÖPRÜ
           Vezirköprü İlçesi ile Havza İlçesi nin sınırlarını çizen İstavroz çayı  üzerinde  kurulmuştur. Havza'nın Tahna köyü ile Vezirköprü'nün Tekkekıran köylerini birbirine bağlamaktadır.Köprü bir yüksek ayak üzerine iki büyük sivri kemerli gözden oluşmuştur. İki kemer arasında ve yanlarında olmak üzere sivri kemerli  pençere şeklinde toplam üç adet kemer bulunmaktadır.Çayın iki yamacına gelen kısım, doğal kaya ve toprakla desteklenmiş-tir. Köprünün geçit kısmı düz olup,diğer yerlerinde
olduğu gibi bir hayli tahribata uğramıştır. Köprü ayağı kalın paye şeklinde olup,alt kısmında dikdörtgen şeklinde beş adet  dalğakıranı  mevcuttur. Köprünün  pençere  görünümlü beş küçük kemerlerinin başlanğıcına kadar olan kısmı yer yer Roma ve  Bizans  dönemine  ait  mezar  stelleri ve mimari parçaları,yer yer kesme taş, yer yer de düzensiz taşlardan oluşan moloz taş örgü sistemindedir.Kemer başlangıçlarından itibaren 13-14. yy.da  sıkca görülen ve Bizans dönemi mimarisinde de rastlanan üç sıra tuğla, bir sıra kesme taştan oluşan sağlam bir örgü sistemi görülmektedir. Üç sıra tuğla, bir sıra taş  örgü  sistemi  ana  kemer  gözlerinde  de tuğlaların dikine yerleştirilmesi şekliyle tekrarlanmıştır. Tuğla hatıllı moloz taş  örgü  sistemi  yöredeki mahalli doku-dan kaynaklanabileceği  de görülmektedir. Küçük kemerlerde ise tamamen tuğla malzeme kullanılmıştır. Köprüdeki mimari tarz ve örgü sistemi incelendiğinde 13-14. yüzyılda yapılmış olabileceği izlenimini vermektedir. Ancak   aynı yerde başka bir köprü kalıntısı olduğundan da bahsedilmektedir. Köprüye 1 km. mesafede antik  bir  Köprü  kalıntısı mevcuttur.Antik köprünün tahrip olması sonucu, bugünkü köprünün 13. yüzyılda yapıldığı ve çeşitli onarımlarla bu güne kadar ulaştığı akla daha yatkındır. Kurt Köprüye  1 km.  mesafedeki  antik  köprü  kalıntılarından  "Yurdumuz
Havza" isimli eserinde Zübeyir Zade Fuat Efendi de bahsetmektedir.
    

SAAT KULESİ
           İlçe merkezindedir. 1906 yılında Abdülhamit devrinde, Sivas Valisi  Reşat  Akif paşa tarafından yaptırılmıştır.1943 depreminde büyük hasar gördüğü için 1959 yılında tamiratı yapılmıştır.Dört tarafında yer alan saatleri çalışır vaziyettedir.
HEYKELLER  VE  ANIT  AĞAÇLAR

ATATÜRK ANITI
           05.01.1981 Yılnda Zamanın İlçe Kaymakamı Haydar Keskin  tarafından  temeli  atılan Atatüark anıtı, aynı yılın haziran ayının ilk haftasında tertip edilen bir törenle açılmıştır.Anıt net 2 m.60 cm. yükseklikte olup, orman Yüksek Mühendisi  İsmail  SEVCAN tarafından  projesi yapılan kaideye oturtulmuştur.Anıtı Heykeltıraş  Rahmi  Ertemiz  yapmıştır. Prinç  dökümü  İstanbul'da Mehmet Tevfik Koç tarafından  yapılmış,Atatürk'ün Asker kişiliğine uygun özel bir boya ile haki renge boyanmıştır. Anıtın çevre düzenlemesi 5.5 ayda tamamlanmıştır.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANITI
           3.6.1958 yılında Vezirköprü halkının yardımlarıyla yaptırılan Köprülü Mehmet Paşa'nın Anıtı şu anda İlçemizin Belediye Parkı içinde dikili bulunmaktadır.

ÇINAR AĞACI
           Orta Cami Mahallesinde Polis Karakolunun önünde  yer  alan  Adnan  Menderes Parkının kenarında bulunmaktadır.