İlçe ekonomisi genelde tarıma dayalı bir ekonomidir. Bunun yanında hayvancılık ve orman ürünleri de önemli yer tutar. Her çeşit tahıl üretimi ile sebze ve meyvecilik gelişmiş durumdadır. Ayrıca şeker pancarı, tütün, kendir, ayçiçeği ve süpürgelik tarımı yaygındır. Coğrafi yapısı itibariyle çevresi yüksek dağ ve tepelerle çevrili çanak şeklinde bir ova içersinde yer alan ilçe toprakları Uluçay ve İstavroz derelerinin suları ile sulanmaktadır.Yine sulama amaçlı olarak Devlet tarafından yapımı tamamlanmış 8 adet gölet ve yapım çalışmaları hali hazırda devam eden Vezirköprü ve Duruçay barajları da bulunmaktadır.

TARIMSAL VARLIK
İlçemizde Zirai amaçla kullanılan 52.590 ha tarla vasıflı tarım arazisi mevcuttur. Bu tarlalarda önem sırasına göre buğday, pancar, ayçiçeği, tütün, arpa, mısır, çavdar, kenevir, çeltik ve muhtelif sebze tarımı yapılmaktadır.2005 Yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kaydedilen çiftçi sayımız 9991 kişi olup 318.000 dekar arazi desteklemeye dahil olmuştur.Yapımı devam eden sulama baraj ve göletlerin inşasının tamamlanmasıyla Vezirköprü’nün sulanabilir tüm alanları sulama imkanına kavuşacaktır. Bu da 120.000 dönüme tekabül eder.

ARAZİ SINIFLANDIRMASI

YÜZÖLÇÜMÜ 170.742 ha
TARIM ALANI 52.590 ha  ( 31.800 ha ÇKS’ye kayıtlı durumdadır)
ORMAN VE FUNDALIK 100.921 ha
ÇAYIR-MERA 15.000 ha
TARIM DIŞI ALAN 2.231 ha

EKİLİŞ ALANLARI VE ÜRETİM
-Tarla Ekilişleri-
 
Ürün Cinsi

Ekilen Alan (ha)

Üretim (ton)

Buğday

25.000

62.500

Arpa *

3.700

11.100

Çavdar *

1.480

2.220

Yulaf *

1.520

2.280

Mısır *

1.225

-

Tütün **

1.800

1.440

Fiğ     *

1.250

-

Yonca *

50

-

Korunga *

60

-

Hayvan pancarı*

3

-

Ş.pancarı

5.310

159.300

Ayçiçeği

16.000

5.000

Çeltik

30

200

*Yem Bitkileri ekilişleridir.
**Tütün (istatistikleri için tıklayınız...)
-Sebze Ürünleri-
Ürün Cinsi

Ekilen Alan (ha)

Üretim (ton)

Domates
200

11.000

Hıyar
105

2100

Karpuz
145

6525


Meyve Bahçesi Tesisleri
Klasik elma, şeftali, erik, armut, kiraz, vişne, ayva, kızılcık, kuşburnu. (70 ha)

TARIMSAL ALTYAPI VE UYGULANABİLİR PROJELER
Yukarıda izah edilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ek olarak:İlçe genelinin toprak yapısı ve mikro iklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki tarımsal faaliyet kollarında da  potansiyel mevcuttur.

    DGD Uygulamaları 18.11.2005 tarihinde Sona ermiş ve  9991 Çiftçi kayıt altına alınmıştır.
    1000 dekar kanola ekimi Özel İdare Destekli olarak yaptırılmıştır.
    İl Özel İdaresi Destekli Olarak 1500 Adet Asma Fidanı Meşeli Köyüne projelendirilmiş ve yine aynı kanalla 5200 adet Tam bodur Elma fidanı Çekalan köyünde projelendirilmiştir.Ayrıca 2005 yılı Şubat Ayında Esen ve Narlısaray Köylerimize 1200 Adet Tam Bodur Elma fidanı dağıtımı yapılmıştır.
    100 Adet Antep Fıstığı kalemi getirilerek deneme amaçlı olarak aşılama yapılacaktır.
    4342 Sayılı Mera Kanunu Gereğince 62 köyde Mera Tesbit ve Tahdit Çalışmaları devam etmektedir.
    Mazot ve Gübre destekleme ödemeleri tamamlanmış ve 10116 çiftçı bu bağlamda desteklenmiştir.
    Yem Bitkileri Desteklemesine 103 köyden 1018 çiftçi Müracaat etmiş13.650 dekar alanda yem bitkileri ekimine 441.364 YTL destekleme yapılmıştır.
    Arıcılık Birliğine 86 üyemiz kayıtlı olup 41  çiftçiye 232 ana arı desteği yapılmıştır.
    2005 yılında 43 çiftçi toplantısı yapılmış bu toplantılara 1250 çiftçi katılmış ve ayrıca 4 teknik gezi İlçe Müdürlüğümüz organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir.

HAYVANCILIK
İlçemizde toplam 38.000 adet büyükbaş hayvan, 63.000 adet de küçükbaş hayvan mevcuttur. Yaklaşık 3.000 adette tek tırnaklı hayvan mevcuttur. 3 adet tavukçuluk işletmesi olup bu işletmelerde toplam 23.000 adet kanatlı bulunmaktadır. Yaklaşık 3500 arılı kovan bulunmaktadır. Büyükbaş hayvan sayısı bakımından Samsun ve ilçeleri arasında ilçemiz 3. gelmektedir. Yapılan büyükbaş hayvan besisi bakımından ise Samsun ve ilçeleri arasında ilk sıradadır.Buradan anlaşılacağı gibi Vezirköprü’ de daha ziyade Besi sığırcılığı yapılmaktadır. Samsun ve ilçelerinde toplam 298.000 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların %11’ i Kültür ırkı %50 si kültür ırkı melezi %40 ı yerli hayvandır. Kültür ırkı hayvan yüzdesinin düşük olmasının ana sebebi Vezirköprü’deki kültür ırkı hayvanının sayısının çok düşük olmasıdır.

2005 yılı içerisinde aşılama, geviş getiren hayvanlara küpe takma ve kayıt altına alma, tek tırnaklı hayvanlara kimlik verme işlemleri sona ermiş . Kasım Ayı ortası itibarıyla İlkbahar ve Sonbahar dönemi toplam 78000 şap aşısı yapılmış ve 31000 büyükbaş hayvana kulak küpesi takılarak kayıt altına alınmıştır.Ayrıca 7000 anthrax aşısı, 5000 çiçek aşısı, 1296 enterotoksemi aşısı, 700 kuduz aşısı ve 10000 newcastle aşısı yapılmıştır.Ayrıca Özel Veteriner Hekimlere yaptıkları aşılamalar karşılığında 9.330 YTL uygulama ücreti desteği verilmiştir.

HAYVAN VARLIĞI
BÜYÜKBAŞ
Manda-Sığır-Kültür-Melez-Yerli : 38.000

KÜÇÜKBAŞ
Koyun:57.000
Keçi :6.000

TEK TIRNAKLILAR
At :            750
Katır :        750
Eşek   :    1500

ARICILIK
3.500 Kovan

KÜMES HAYVANCILIĞI
150.000 adet

İLÇEDEKİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİ
40 Adet

İLÇEDEKİ BESİ AHIRI İŞLETMELERİ
213 Adet

BALIKÇILIK
Büyük bir kısmı ilçemiz sınırları içerisinde yer alan ve 1986 yılından itibaren hizmete açılan Altınkaya baraj gölü çevresinde bulunan köylerde sınırlı da olsa balıkçılık bazı ailelerin geçim kaynağıdır.


TİCARET VE SANAYİ
İlçede sanayi fazla gelişmiş değildir. VEZİRAĞAÇ Entegre Kereste Fabrikası ilçe ekonomisine canlılık kazandırmıştır. Ayrıca un fabrikaları ile zirai aletler imal eden kuruluşlar vardır. Son zamanlarda az sayıda işçi çalıştıran tekstil atölyelerinin yanısıra; bir çok otomotiv fabrikasına araç koltuğu iskeleti üreten atölye de ilçe sanayisindeki yerini almıştır. İlçe topraklarında rezervi 3 milyon metreküp olan mermer yatakları son zamanlarda fark edilen önemli değerlerdendir. İlçede halen faaliyet gösteren birkaç maden işletmecisi bu alanda çalışmaktadır. İlçe sanayi sitesinde mermer işleyen az sayıda atölye mevcuttur. Ayrıca tahıl üretimine dayalı olarak saman ticareti, ilçe ekonomisinde önemli yer tutar.

Vezirköprü'deki  ticaret merkezleri şehrin içerisinde yer almaktadır. Ticarethaneler  genellikle  tarıma  dayalı olan köylerin talebini karşılamaya yönelik olarak yoğunlaşmıştır. İlçedeki esnaflar durumlarına  göre  bölümlere ayrılmışlardır. Kasaplar, demirciler, kunduracılar, konfeksiyoncular, ev gereçleri, manifaturacılar, akaryakıt satıcıları, oto tamircileri, elektrik ve elektronik malzeme  tamir  ve  satıcıları, otoparçacılar, lokantacı ve kahveciler, bankalar ve otellerden oluşmaktadır.

İlçe merkezinin dışında pazar - pazartesi ve Kurban bayramı arefelerinde büyük baş hayvan ticareti; ilçenin pazarının kurulduğu pazartesi günleri ise, köylerden getirilen tarım ürünlerinin ticareti yapılmaktadır.

İLÇE İLE İSTATİSTİK BİLGİLERİ
Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı Firmaların Dağılımı:
Şahıs firmaları
     
223
Kollektif Şirketler
     
4
Limited Şirketler
     
5
Anonim Şirketler
     
14
Yapı Kooperatifleri
     
18
Motorlu Taşıyıcılar Koop.
     
4
Esnaf ve Kefalet Koop.
     
1
Tüketim Kooperatifler
     
2
Kooperatif birlikleri
     
1
Tarımsal Kalkınma Koop.
     
25
Su ürünleri Kooperatifi    
1
T O P L A M    
350


 

BAŞLICA SANAYİ KURULUŞLARI

a- Vezir Ağaç Sanayi : Kereste, yonga levha, kontraplak,  ve  kereste  mamülleri  üretimi olan bu sanayi kuruluşu, İlçemizin en önemli sanayi kuruluşlarındandır. Yaklaşık 250 işçi çalışmaktadır. Kağıt fabrikası ve ek tesislerin kurulmasıyla daha fazla işçi istihdam edilebilecektir.

b- Tunç Kardeşler Ticaret Koll.Şti.: Mustafa ve Hasan Tunç'un kurmuş olduğu şirketin ekonomik etkinlik alanları un ve irmik imalatının yanısıra, zahire ticaretidir.

c- Üçler Ak Un Fabrikası Kolt.Şti.: Ekonomik uğraşı; un fabrikası işletmeciliği ve zahire ticaretidir.

d- Keskin Kardeşler Kolt.Şti.: Kerim Keskin ve Aslan Keskin'in kurucuları olduğu şirketin çalışma alanı, her türlü zirai aletler imali ve tamiridir.

e- Çiçek Un Fabrikası : Emin Akbaş'ın ve Alaaddin Koç'un sahibi  olduğu  Çiçek  Un  Fabrikasının uğraşı, un üretimi ve zahire ticaretidir. Kuruluş kollektif şirket durumundadır.

f- Güneş Un Fabrikası : Necib Güneş ve Mehmet Aygün ortaklığıyla kollektif şirketi  şeklinde  faaliyet  gösteren fabrika, Vezirköprü - Durağan karayolu üzerinde Ağcayazı Köyü yakınlarındadır. Çevre köylerin un ihtiyacını  karşıdığı gibi, hububat alım satımı da yapılmaktadır.

g-Çağdaş Un Fabrikası:

h-Çeltekli Un Fabrikası:

i- İsmail Yiğit : Tarımsal Aletler İmali.

k- Hasan Yılmaz : Tarımsal Aletler İmali.