• Kapasite Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar ;

  1. Kapasite Raporu Talep Formu (Form Sitemizde Mevcuttur)
  2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri
  3. Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi
  4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları
  5. Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi ve makina ve teçhizatın sermaye kıymetler değeri (Form Sitemizde Mevcuttur)
  6. Kiralık olan makina teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza beyannamesi
  7. Vergi Levhası fotokopisi, Sanayi sicil - marka tescil belge fotokopileri (varsa), ve kalite belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri
  8. Maden ocaklarında Maden Ruhsatı 
  9. Son 2 yıla ait fiili üretim ve fiili tüketim miktarlarını gösteren muhasebe kayıtları (gerekli durumlarda istenir)
  10. Fabrikasyon Yemek Üreticileri için Taahhütname (Form Sitemizde Mevcuttur)

  Notlar ;

  1. Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.
  2. YMM veya Mali Müşavir onaylı makina teçhizat listesi formunda “firma ünvanı” ve “makina ve teçhizatın sermaye kıymetler değerinin” doldurulması gerekmektedir.
  3. Kayıtlarda olmayan makina ve teçhizat dikkate alınmaz, proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
  4. Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
 • Kapasite Raporu Döküman Linki
 • - Form, üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.
  - Kayıtlarda olmayan makina ve teçhizat dikkate alınmaz, proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
  - Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
 • Kapasite Raporu Talep Formu Döküman Linki
 • Yerli Malı Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar ;

  1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
  2. Taahhütname
  3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Excel Dosyası 4 sayfadan oluşmaktadır)
  4. Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi (Vizesi geçerli olmalı, kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
  5. Geçerli Kapasite Raporu
  6. İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin (Kişilerin) imza sirkülerleri aslı veya noter onaylı sureti
  7. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri
  8. Gıda İşletme Kayıt ve Onay Belgesi Sureti
  9. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
  10. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
  11. Maden Ruhsatı sureti.
  12. Diğer bilgi ve belgeler
 • Yerli Malı Belgesi Dilekçe Döküman Linki