7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırması

a) Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretiborç asılları, yapılandırma kapsamına alınmıştır.