Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası

BELGE HİZMETLERİ

 • Ücretler
 • Sanayi
 • İç Ticaret
 • Dış İlişkiler
 • Oda Sicil
 • Ticaret Sicil
 • Muhasebe
 • Basın Halk.İlş.
 • Bilgiişlem
Kapasite Raporu
 

GEREKLİ EVRAKLAR:

 1. Kapasite Talep Formu(.pdf)
 2. Arazi ve Bina Kiralık ise Islak İmzalı, Kaşeli Kira Sözleşmesi (imza sirkülerleriyle birlikte) , Değilse tapu fotokopisi
 3. Son 2 aylık SGK Bildirgeleri ile tahakkuk fişi ve ödeme makbuzları fotokopileri
 4. Makine ve Tesisata ait Fatura Fotokopileri veya Defter Kayıtları (Muavin, Demirbaş vb.) (Kayıtlarda olmayan makinalar dikkate alınmaz)
 5. Şirketin en son Bilanço Fotokopisi
 6. İmzaya Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri
 7. Elektrik Fatura, Sanayi Sicil, Marka tescil, CE, İSO 9000, İSO 14000,Deşarj İzni, Emisyon İzni v.b. Belge Fotokopileri.
 8. Son 2 Yıla Ait Fiili Üretim ve Fiili Tüketim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları
 9. Tarifesine Göre Oda ve TOBB Ödeme Makbuzları
 10. Fabrikasyon Yemek Üreticileri için Taahhütname(.doc)

ÜCRETLER
 

Ödenecek Yer    Açıklama ÜCRETİ
Oda Onay Ücreti ş Bankası V.Köprü Şubesi
Hesap No TR84 0006 4000 0017 3700 4042 55
350 TL
Eksper Ücreti ş Bankası V.Köprü Şubesi
Hesap No TR84 0006 4000 0017 3700 4042 55
140 TL
TOBB Onay Ücreti İş Bankası Ankara Akay Şubesi 
Hesap No TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29
300 TL

 
Kapasite Raporu Sureti
 

GEREKLİ EVRAK VE ÜCRETLER:

 1. Dilekçe(.pdf)
 2. Onay Ücreti (Suret Başına 20.TL)
Kapasite Ekspetiz Raporu
 

GEREKLİ EVRAKLAR:

 1. Kapasite Ekspertiz Talep Formu (.pdf)
 2. Arazi ve Bina Kiralık ise Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi, Değilse Tapu Fotokopisi
 3. Son 2 aylık SSK Bildirgeleri ile tahakkuk fişi ve ödeme makbuzları fotokopileri
 4. Sorumlu Teknik Müdür Sözleşme Fotokopisi
 5. Ekspertiz Raporuyla ilgili Oda Makbuzunun fotokopisi
 

ÜCRETLER:

 • Onay Ücreti: 650.TL
 • Eksper Ücreti: 140.TL
İmalat Yeterlilik Belgesi
 

GEREKLİ EVRAK VE ÜCRETLER

 1. Başvuru Formu(.doc)
 2. Geçerli Kapasite Raporu
 3. Oda Harç Tarifesine Göre Harç (275.TL, 2014 Yılı)
Yerli Malı Belgesi
 

GEREKLİ EVRAK VE ÜCRETLER

 1. Dilekçe (.doc)(Belirtilen ürünler sanayi sicil belgesinde yer almalıdır.)
 2. Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi (Vizesi geçerli olmalı,kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
 3. Geçerli Kapasite Raporu
 4. Gıda Sicil Belgesi Fotokopisi (Gıda Üreticisi İse)
 5. Gıda Üretim Sertifikaları Fotokopisi (Gıda Üreticisi İse)
 6. Oda Harç Tarifesine Göre Harç (275.TL, 2014 Yılı)
Fiili Üretim Ekspertiz Raporu
 

GEREKLİ EVRAK VE ÜCRETLER

 1. Dilekçe
 2. Fiili Üretim Taahhütname(.doc)
 3. Fiili Üretim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları
 4. Tarifesine Göre Oda ve Eksper Ücretleri
 

ÜCRETLER:

 • Onay Ücreti: 650.TL
 • Eksper Ücreti: 140.TL/Eksper
Fiili Tüketim Ekspertiz Raporu
 

GEREKLİ EVRAK VE ÜCRETLER

 1. Dilekçe
 2. Fiili Tüketim Taahhütname(.doc)
 3. Fiili Tüketim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları
 4. Tarifesine Göre Oda ve Eksper Ücretleri
 

ÜCRETLER:

 • Onay Ücreti: 650.TL
 • Eksper Ücreti: 140.TL/Eksper
Tır Karnesi
 
 • TIR KARNESİ İŞLEMLERİ İL ODALARI TARAFINDAN DÜZENLENMEKTEDİR.

Sayısal Takograf
 • SAYISAL TAKOGRAF İŞLEMLERİ İL ODALARI TARAFINDAN DÜZENLENMEKTEDİR

İş Makinesi
 

GEREKLİ EVRAK VE ÜCRETLER:

 1. Dilekçe
 2. Fatura
 3. Noter Satış Senedi
 4. Gümrük Belgeleri, Teşvikli ise Teşvik Belgelerinin aslı veya Noterden tasdikli sureti
 5. Oda Harcının yatırıldığına dair makbuz.(Toplam 166.5.TL, 2014 Yılı)
 6. İş Makinesinin ikinci el olması halinde eski tescil belgesinin aslı

 7. İş Makineleri Bilgi Sistemi (TOBB)...
  Detaylı Bilgi...
Ekspertiz Raporları
 

GEREKLİ EVRAK VE ÜCRETLER

 1. Dilekçe
 2. Ekspertiz Konusu ile İlgili Belge ve Bilgiler
 3. Tarifesine Göre Oda ve Eksper Ücretleri
 

ÜCRETLER:

 • Onay Ücreti: 650.TL
 • Eksper Ücreti: 140.TL/Eksper
Gayrımenkul Komisyon Raporları
 

GEREKLİ EVRAK VE ÜCRETLER

 1. Dilekçe
 2. Komisyon Raporu Konusu ile İlgili Belge ve Bilgiler
 3. Tarifesine Göre Oda Ücreti (220.TL)(2014 Yılı)
Fatura Tasdikleri


 
Fiyat Araştırmaları
IPA Türk Malı Belgesi
 

GEREKLİ EVRAK VE ŞARTLAR

 1. Belge Satın alma yetki belgesi (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 2. Firma İmza Sirküleri fotokopisi veya Vekâletname ve İmza Beyannamesi
 3. Kimlik Belgesi fotokopisi
 4. Belge Satış ve Onay Ücreti Ödeme Makbuzu (2013 yılı için 250 TL/Adet)
 5. Belge Onay başvurusu (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 6. Usulüne Göre tanzim edilmiş, kaşe imza tatbiki yapılmış IPA Türk Malı Belgesi
 7. Belge Muhteviyatı eşyaya ilişkin satış faturası sureti
 8. Taahhütname (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 9. Kapasite Raporu Sureti (Aslı gibidir onaylı)(Geçerlilik tarihi sona ermemiş)
 10. Sözleşme Örneği
 11. Eşyanın Türk Menşeli olduğunu ispat eden diğer bilgi ve belgeler
 12. IPA Türk Malı Belgesi Yüklenici firma tarafından satın alınacak, onaylatılacak ve sözleşme makamına teslim edilecektir.
İlgili Kişi:(Edip Şükrü KOÇ Tel: 6461069)


在丰胸的问题上可能很多女性还一味的盲目选择丰胸产品,其实任何事情都是有迹可循的粉嫩公主丰胸,有些妙招或者是技巧利用一下的话就可以更快的完成丰胸方法。丰胸也是不例外的,找到正确的方法,丰胸事半功倍丰胸食物