Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
PLASTİK POŞET KULLANIMI HAKKINDA DUYURU
Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kayanaklanan çevre kiriliğinin önlenmesi amacı ile plastik poşetler satış noktalırında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılğı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 krş tan az olmamak üzere Bakanlık ile oluşturulacak komisyon aracalığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.

Anılan düzenlemenin uygulamasının sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar kabul edilerek 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren usul ve esaslar içinde satış noktalarında plastik poşet kullanımı ve ücretlendirme satıcının elde edeceği plastik poşet ücretinin beyan ve ödenmesi plastik poşetlerin barkodlanması ve sair hükümler yer almakta olup aşağidaki link üzerinden düzenlemenin bütününe erişebilirsiniz.
http://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/plasposetue20181227-20181227091110.pdf