Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
Benzer konularMerkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Kooperatif Şirketin Samsuna Merkez Nakli

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.

Ücretlendirme
 • Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 400 Kelime 110,00-TL
 • Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:337,95-TL (iki Yetkili)
 • Oda kayıt toplamı:770,00-TL
Islem Süresi 120 Dakika

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlecektir.

 GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (1 Nüsha)
 3. Noter Onaylı Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)
 4. Bakanlık izin yazısı aslı
 5. Tadil metni (1 nüsha)
 6. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 7. Hazirun cetveli (1 Nüsha)
 8. Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 111. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 9. Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)
 10. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

 

 GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (1 Nüsha)
 3. Noter Onaylı Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)
 4. Bakanlık izin yazısı aslı
 5. Tadil metni (1 nüsha)
 6. Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi
 7. Hazirun cetveli (1 Nüsha)
 8. Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 111. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 9. Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)
 10. Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)
 11. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)