Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
Benzer konularKooperatiflerde Tasfiye Sonu Genel Kurulu

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.

Ücretlendirme
 • Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:34,90-TL(1 YILA AİT GENEL KURUL)
 • Kapanış Belgesi:29,80-TL
 • Kapanış Pul Bedeli:45,45.-TL

 

 

Islem Süresi 45 Dakika

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicil)

 1. Dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı aslı (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli aslı (1 Nüsha)
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Gündem (1 Nüsha)
 6. Yönetim kurulu faaliyet raporu aslı (1 Nüsha)
 7. Denetim kurulu faaliyet raporu aslı (1 Nüsha)
 8. Genel kurul ilanının yapıldığı ilan gazetesi,iadeli taahhütlü gönderim listesi veya elden imza tutanağı
 9. Yapıldığı döneme ait bilanço,yapıldığı döneme ait gelir gider cetveli damga pulu bedeli ödenmiş olacak (45,45.-TL)
 10. İ.İ.K'nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)

Genel Kurul Kapanışı Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

  GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı aslı (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli aslı (1 Nüsha)
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı fotokopisi
 5. Gündem (1 Nüsha)
 6. Yönetim kurulu faaliyet raporu aslı (1 Nüsha)
 7. Denetim kurulu faaliyet raporu aslı (1 Nüsha)
 8. Genel kurul ilanının yapıldığı ilan gazetesi,iadeli taahhütlü gönderim listesi veya elden imza tutanağı
 9. Yapıldığı döneme ait bilanço,yapıldığı döneme ait gelir gider cetveli
 10. İ.İ.K'nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (1 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)

Genel Kurul Kapanışı Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.