Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
Benzer konularKooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.

Ücretlendirme
 • Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 300 Kelime 93-TL
 • Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:357.40.-TL (1 GENEL KURUL+2  Yetkili)
 • Odaca Yapılan Hizmet:100,00-TL
Islem Süresi 60 Dakika

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ)

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı aslı (1 nüsha) 
 3. Hazirun cetveli aslı (1 Nüsha)
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Genel kurul ilanının yapıldığı ilan gazetesi,iadeli taahhütlü gönderim listesi veya elden imza tutanağı
 6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)
 7. Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
 8. Yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdan suretleri T.C.Numarası Belli (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha), İkametgah (1 nüsha)
  • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.
  • Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle Yönetim Kurulu Kararı okunaklı olmalıdır.

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ)

 1. Oda sicil müdürlüğüne hitaben dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı aslı (1 nüsha) 
 3. Hazirun cetveli aslı (1 Nüsha)
 4. Genel kurul ilanının yapıldığı ilan gazetesi,iadeli taahhütlü gönderim listesi veya elden imza tutanağı
 5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)
 6. Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
 7. Yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdan suretleri T.C.Numarası Belli (noter veya muhtar onaylı - 1 nüsha), İkametgah (1 nüsha)
  • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.
  • Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle Yönetim Kurulu Kararı okunaklı olmalıdır.