Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
Benzer konularMerkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Kollektif Şirketin Samsuna Merkez Nakli

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.

Ücretlendirme
 • Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bedeli:128,00.-TL
 • Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:-586.20TL (TEK YETKİLİ FİYATI)
 • Oda kayıt toplamı:745,00-TL
Islem Süresi 120 Dakika

 

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicl Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (Ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları 
 3. Merkezin nakli hususu ile ilgili ortaklar tarafından imzalanmış ve noterden onaylı tadil metni (3 nüsha)
 4. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış Ticaret Sicil Tüzüğünün 111. maddesine göre doldurulmuş belge 
 5. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname 
 6. Şirketi temsile yetkili ortakların kimlik bilgilerinin yer aldığı imza sirküleri (1 Nüsha)
 7. Kuruluş İştigal Beyannamesi

 

 

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları 
 3. Merkezin nakli hususu ile ilgili ortaklar tarafından imzalanmış ve noterden onaylı tadil metni (4 nüsha)
 4. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış Ticaret Sicil Tüzüğünün 111. maddesine göre doldurulmuş belge 
 5. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname 
 6. Şirketi temsile yetkili ortakların kimlik bilgilerinin yer aldığı imza sirküleri (1 Nüsha)
 7. Oda Kayıt Beyannamesi