Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
Benzer konularMerkezi Baska Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Kollektif Şirketin Samsun Şubesinin Açılışı

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.

Ücretlendirme
 • Sicil Gazete İlan Bedeli:128,00-TL
 • Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:674-TL (TEK YETKİLİ FİYATI)
 • Oda kayıt toplamı:824,00-TL
Islem Süresi 120 Dakika

 

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicl Müdürlüğü)

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
  2. Merkezin kayıtlı bunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (1 Nüsha)
  3. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı ek sözleşme   (1 nüsha)
  4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 nüsha)
  5. Son ortaklara ait T.C.Numarası belli noter veya muhtar onaylı fotoğraflı nüfus cüzdan suretleri (1 nüsha)
  6. Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 120. maddesine göre alınan belge
  7. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
  8. Kuruluş İştigal Beyannamesi

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Merkezin kayıtlı bunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri fotokopisi (1 Nüsha)
 3. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı ek sözleşme   (1 nüsha)
 4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 nüsha)
 5. Son ortaklara ait T.C.Numarası belli noter veya muhtar onaylı fotoğraflı nüfus cüzdan suretleri (1 nüsha)
 6. Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 120. maddesine göre alınan belge
 7. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)