Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
Benzer konularKollektif Şirket Tasfiye ve Fesih İşlemleri

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.

 

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicl Müdürlüğü)

TASFİYE

Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

 1. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
 2. Tasfiyeye ilişkin karar/ek sözleşme (Noter onaylı      - 1 nüsha)
 3. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması      halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin      imzaları noter onay belgeleri.
 4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine      ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye      memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin   belge
 5. Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu      ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

 ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

TASFİYE SONU

 Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 1.  Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylısureti eklenmelidir)
 2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (1nüsha)
 • Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

 

 

 

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil Müdürlüğü)

 TASFİYE

Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
 3. Tasfiyeye ilişkin karar/ek sözleşme (Noter onaylı      - 1 nüsha)
 4. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması      halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin      imzaları noter onay belgeleri.
 5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine      ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye      memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin    belge
 6. Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye      Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması      gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu      ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

 ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

TASFİYE SONU

 Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (1 nüsha)
 • Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.