Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
Benzer konularAnonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsuna Merkez Nakli

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.

Ücretlendirme
 • Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 400 Kelime 140,00-TL
 • Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:1.476,10.-TL (Tek Yetkili
 • Oda kayıt toplamı: 1.182,00-TL(2 ORTAKLI)
Islem Süresi 120 Dakika

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 3. Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; NOTER TASDİKLİ genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli, toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha) Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul Tutanağı (1 Nüsha) Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (1 nüsha)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 5. Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem (1 Nüsha)
 6. Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 111. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 7. Son yönetim kurulu üyelerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)
 8. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)
 9. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.)

Merkez nakli işlemleri merkez nakli belgesi (111 ye göre belge) belge tarihi itibariyle bir ay içinde gerçekleştirilmelidir.

 GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait evrak fotokopilerri ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 3. Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; NOTER TASDİKLİ genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli, toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha) Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul Tutanağı (2 Nüsha) Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (2nüsha)
 4. Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem (1 Nüsha)
 5. Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 111. maddesine göre alınan merkez nakli belges
 6. Son yönetim kurulu üyelerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)
 7. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)
 8. Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

 

 

 

 在丰胸的问题上可能很多女性还一味的盲目选择丰胸产品,其实任何事情都是有迹可循的粉嫩公主丰胸,有些妙招或者是技巧利用一下的话就可以更快的完成丰胸方法。丰胸也是不例外的,找到正确的方法,丰胸事半功倍丰胸食物